Wurm

Na základě Řádu Marie Terezie uděleného císařským rozkazem ze dne 14. srpna 1917 povýšil Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. srpna 1917 Wenzela Wurma narozeného roku 1859 v Karlíně v Čechách (+Vídeň, 21. března 1921), inženýra, tajného radu, generálplukovníka a velitele 1. sočské armády, do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 19. října 1917 udělil Ing. Wenzelu svobodnému pánu von Wurm erb:

V modrém štítě na červené patě, na níž je nahoře položeno stříbrné vlnité břevno, je skalnatý horský vrchol, na němž se vztyčuje oheň chrlící zlatý drak se zahroceným ocasem a s červenou zbrojí, který v předních tlapách drží zlatého, doleva obráceného hada s červenou zbrojí. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí drak s hadem ze štítu. Štítonoši jsou dva zlatí, zlatě korunovaní lvi s červeným jazykem a zbrojí stojící na stříbrné pásce s černou devizou: FIDES ET VERITAS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com