Wunsch z Friedenswunsche

Caspar Johann Wunsch pocházel z Eibergu ve Švábsku. V Praze studoval od roku 1644 na filozofické fakultě, kde v květnu 1646 dosáhl hodnosti bakaláře a v srpnu 1647 magistra. Roku 1648 byl posluchačem práv a po švédském vpádu na Malou Stranu se stal členem studentské legie. Sloužil jako mušketýr v prvním oddíle desátníka Prusskowského, podle doložených zpráv se choval velmi statečně, vyznamenal se v bojích u průlomu v novoměstských hradbách a byl dvakrát vážně raněn. Jednou byl raněn kameny vrhanými do města, podruhé utrpěl v boji o průlom v novoměstských hradbách průstřel čelisti. Za prokázané zásluhy a hrdinství byl 6. května 1657 povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Friedenswunsche (von Friedenswunsch) a byl mu udělen erb:

Červeno-zlatě čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli polovina stříbrného dvouocasého lva s červeným obvazem na hlavě a pravé tlapě. Ve druhém a třetím poli polovičný černý orel. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je mezi červenými křídly stojící stříbrný dvojocasý lev s korunou a červeným obvazem na hlavě, který drží v pravé, také červeně ovazané, tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou a v levé kámen.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com