Wunsch z Bruckenburgu

Christoph Andre Wunsch (též Wünsch) se narodil Andreasi Wünschovi a Ursule Nürbergerové, poddaným kláštera v dolnoslezském Liebenthalu (dnes Lubomierz). Od listopadu 1644 byl posluchačem filozofie na pražské univerzitě, ale studium zřejmě nedokončil. Při nečekaném vpádu Königsmarckových oddílů dne 26. července 1648 byl Švédy na Malé Straně zajat a týrán. Podařilo se mu však utéci a přeplavit se na Staré Město, kde ihned ohlásil císařským generálům nepřátelské záměry, které se v zajetí dozvěděl. Když došlo k obnovení studentské legie, vstoupil do jejích řad a sloužil v ní jako mušketýr. Později byl za prokázanou statečnost povýšen na desátníka a velel sedmému oddílu. Po celou dobu obléhání pražských měst patřil k nejudatnějším bojovníkům. 11. října se mimořádně vyznamenal při útoku na mostě, kde se studenti s měšťany neúspěšně pokusili o zapálení švédské barikády. Byl také několikrát vážně raněn. Jednou jej střepiny granátu zasáhly do obličeje a on přišel o levé oko (snad proto – a pro velkou odvahu – byl obránci přirovnáván k římskému rekovi Publiu Horatiu Coclesovi), podruhé mu granát utrhl část stehna a nakonec, při jednom z největších švédských útoků, mu kulka z nepřátelské muškety prostřelila krk a rameno a rozdrtila kost.

Roku 1651 byl propuštěn z poddanství, vstoupil do služeb královské komory, usadil se v Praze, kde později (roku 1676) získal městské právo. Roku 1657 se stal výběrčím pomezních cel v pražském okrsku. Za své mimořádné zásluhy byl dne 21. srpna 1667 povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Bruckenburgu (von Bruckhenburg) a byl mu udělen erb:

Ve středu čtvrceného štítu červený srdeční štítek a v něm zlatá koruna, ze které vyrůstá oděnec se čtyřmi pštrosími pery (černým, stříbrným, červeným a zlatým) na přílbě a s plameným mečem v pravici. V prvním zlatém poli je do středu hledící zlatě korunovaná černá orlice. Ve druhém stříbrném se vidí červený dvojocasý korunovaný lev. Třetí pole štítu je stříbrné a v něm most se dvěma oblouky, kterými protéká řeka. Ve čtvrtém červeném poli se vidí stříbrná věž s okny a třemi stínkami. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je oděnec s plamenným mečem ze štítku.

Potomci Christopha Andreho jsou připomínáni ještě v 19. století. Roku 1822 je ve Vojenském schematismu Rakouského císařství uveden podporučík Johann Wunsch von Bruckenburg, adjutant jednoho ze tří praporů c. k. pěšího pluku č. 31.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com