Wüllerstorfer von Urbair

Císař Ferdinand II. povýšil listinou danou ve Vídni 13. září 1627 do rytířského stavu (rittermäßiger Adelstand) Balthasara Wüllerstorfera, královského rychtáře ve Znojmě a přísedícího vyšetřující a trestní komise pro Markrabství Moravské, udělil mu predikát von Urbair a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo v černém je zlaté kosmé břevno se třemi růžemi, prostřední červenou, oběma krajními stříbrnými. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená černá křídla s břevnem ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com