Worms

Císař František Josef I. udělil nejvyšším rozhodnutím z 27. června 1870 za hájení zájmů rakousko-uherské monarchie Salomononu Benedictu Wormsovi (1801-1882), londýnskému bankéři a šéfu banky G. & A. Worms Řád železné koruny II. třídy. Protože byl Worms cizincem, nemohl požádat na základě řádových statut o nobilitaci. Baronát mu proto udělil sám císař ze zvláštní milosti nejvyšším rozhodnutím 27. března 1871. Listinou z 23. dubna 1871 mu byl udělen predikát svobodný pán Worms (Freiherr von Worms) a erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je červený s pravou lidskou rukou držící tři stříbrné šípy na zlatých dřících. 1. a 4. v modrém kosmo položený zlatý klíč s trojlaločnou hlavou. 2. a 3. ve zlatě do středu obrácená černá orlice s červeným jazykem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je pět per, zlaté, červené, zlaté, modré a zlaté. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem se zlatým obojkem na krku, z něhož visí zlatý řetěz poutající je k bronzové arabesce, na níž stojí. Z arabesky splývá zlatá páska s červenou devizou VINCTUS NON VICTUS.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com