Wolter z Liebenfeldu

Walter Ambrož Wolter (†1678) studoval na pražské univerzitě vystudoval filozofii a lékařství. Školu ukončil zřejmě již  před rokem 1641 a následně se věnoval lékařské profesi. Po švédském útoku na pražská města roku 1648 se na vyzvání svého učitele Jana Marka Marciho přidal ke studentské legii a v bojích na hradbách osvědčil mimořádnou chladnokrevnost. Po uzavření míru získal hodnost doktora, stal se známým lékařem (mj. uzdravil i Marii Benignu kněžnu Piccolomini, polního maršála Hatzfelda a hraběte Tattenbacha) a byl jmenován zemským fyzikem (lékařem) v Kladském hrabství. Za zásluhy prokázané během obrany Prahy byl 27. prosince 1656 povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Liebenfeldu (von Liebenfeldt) a získal erb:

Červeno-černě čtvrcený štít se srdečním štítkem fíkové barvy, na kterém je stříbrná routa. V prvním a čtvrtém poli se vidí stříbrná lilie, v druhém a třetím pak na zeleném pahorku zlatý gryf. Na přílbě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. V klenotu je pět pavích per - červené, stříbrné, hnědé, zlaté a černé.

Wolter koupil roku 1662 koupil jižně od Kladska ležící panství Rengersdorf (dnes Krosnowice), které po jeho smrti dědicové prodali Barbaře Heleně von Pannwitz, rozené von Schenkendorf.

 

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com