Wolff z Wolffssternu

Nejvyšším rozhodnutím 6. července 1871 povýšil císař František I. Vincenze Wolffa narozeného 1796 v Krakově, šéfa tamního bankovního domu Franz Anton Wolff, bývalého zemského prezidenta a senátora bývalého svobodného města Krakova, ředitele filiálky privilegované rakouské Národní banky, správního radu haličské Obchodní a živnostenské banky a krakovské spořitelny, předsedu krakovského obchodního grémia, člena a staršího tamní obecní rady a viceprezidenta dobročinného spolku, do šlechtického stavu. Majestátem z 26. listopadu mu pak byl udělen predikát Wolf z Woffsternu (Wolff von Wolffsstern) a erb:

Pod stříbrnou hlavou se třemi modrými hvězdami je v modrém vlk přirozených barev běžící po zeleném trávníku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly, klenotem je rostoucí vlk ze štítu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com