Wolff von Wolffenberg

Císař František Josef I. povýšil 18. listopadu 1852 Jakoba Abdona Wolffa, majora řadového pěšího pluku Prinz Hohenlohe č. 17 narozeného v Białe v Haliči roku 1801 za 38 let služby (od roku 1814) do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Wolffenberg a erb:

V modrém štítě je stříbrný vlk s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zlatý meč. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí vlk ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com