Wolff de Hegyközszentimre

Císař František Josef I. povýšil 6. dubna 1910 majora Jánose Wolffa za více jak třicet let služby s účastí v bojích u Trnova, Zavaitu a Hočeva roku 1882, spolu s dětmi Bélou a Margit vzešlými z manželství s Margit Szikszay, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát hegyközszentimrei (de/von Hegyközszentimre) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém rostoucí zlatý vlk s červeným jazykem provázený v pravém horním rohu stříbrným půlměsícem. Dole je ve zlatě sedm červených hrotů. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící šavli.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  160, 295-297 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com