Wolff (1872)

Císař František Josef I. povýšil majestátem ze dne 2. července 1872 Hermanna Wolffa (1834-1878), ředitele privilegované rakouské Úvěrové banky pro obchod a živnosti (Creditanstalt für Handel und Gewärbe), správního radu Dráhy císaře Františka Josefa a Rakousko-osmanské banky a rytíře Řádu železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen nejvyšším listem ze dne 20. srpna 1871, na základě řádových statut do rytířského stavu, uděluje mu predikát rytíř Wolff (Ritter von Wolff) a erb:

Dělený štít. Nahoře zlato – černě polceno s orlem střídavých tinktur s červenými jazyky. Dole je v modrém zlatá špice se svisle postavenou železnou kotvou doprovázená dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě zavřená křídla, přední černé se zlatou včelou, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí vlk přirozených barev, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: LABORE ET PERSEVERANTIA.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com