Wolf von Monte San Michele

Boleslav Wolf se narodil 18. září 1864 v Přelouči, ale domovsky příslušný byl do Prahy. Do armády byl odveden 14. září 1881 k tyrolským císařský myslivcům. Kadetem se stal 18. srpna 1885 u pionýrského pluku, v jehož řadách zůstává i po dosažení hodnosti poručíka (18. srpna 1888) a nadporučíka (1. května 1891). 1. května 1893 je zařazen k 3. pionýrskému praporu, 1. listopadu 1894 je přidělen ke generálnímu štábu. Na hejtmana je povýšen 1. srpna 1897 spolu s převelením k pěšímu pluku č. 10. K 1. květnu 1899 je přeložen ke sboru generálního štábu a k 1. listopadu 1901 k pevnostnímu velitelství v Tridentu. 1. května 1903 přechází k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 7, 1. října 1905 k 8. sborovému velitelství, tam je 1. listopadu 1905 povýšen na majora. Od 1. listopadu 1907 slouží vě štábu 46. zeměbranecké pěší divize, 10. dubna 1908 se dostává k pěšímu pluku č. 75, 1. listopadu 1809 je povýšen do hodnosti podplukovníka. V této hodnosti přechází 11. června 1911 k pěšímu  pluku č. 98 a tam je 1. listopadu 1912 povýšen na plukovníka. Jako plukovník slouží od 1. listopadu 1913 u pěšího pluku č. 78, 22. září 1915 je pověřen velením 34. pěší brigády. 1. listopadu 1916 obdržel povýšení na generálmajora. Ihned po vypuknutí Velké války se účastní bojů na Sávě a v severozápadním Srbsku, je při ofenzivě z horského pásma Gučevo přes Cer planinu a při ofenzivě od Kolubary na Arangjelovac. Poté bojuje v Bukovině během ofenzivy přes Dornavatru (Vatra Dornei), Mestecanestie (Mestecăniș), Kolomeu a Stanislawów až k Łomnici a během ofenzivy přes Dněstr. Od podzimu 1915 bojoval v 3., 4. a 5. bitvě na Soče. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou ze dne 2. února 1918 mu udělil predikát z/von Monte San Michele a erb:

Polcený štít. Vpravo ve stříbře stojí na obou prostředních pahorcích zeleného čtyřvrší červený vlk se zlatou zbrojí a jazykem držící v předních tlapách před sebou vytasený meč s červenou čepelí a zlatým jilcem a záštitou. Vlevo v červeném stojí na zeleném trávníku napříč protékaném stříbrnou řekou zlatá ruina rozstříleného kostela, jehož vpravo stojící věž je prolomena zavřenou bránou a dvěma okny pod sebou, loď je prolomena třemi okny vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno - stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí vlk ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com