Wolf de Törcsvár

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. ledna 1902 povýšil císař František Josef I. dvorního a ministerského radu Károlye Wolfa, účetního sekčního šéfa na ministerstvu císařského domu a zahraničí, do uherského šlechtického stavu. Listinou danou v Budapešti 12. března 1902 jemu a jeho dětem Károlyovi a Márii vzešlým z manželství s Márií Glasner udělil predikát törcsvári (de/von Törcsvár) a erb:

Polcený štít. Vpravo je v modrém na zeleném pahorku zlatá kvádrová věž s cimbuřím prolomená bránou a čtyřmi okny (2,2) provázená po stranách zlatou kvádrovou zdí s cimbuřím a střílnou v každé části, brána je převýšená zlatým sluncem a to dvěma zlatými hvězdami vedle sebe. Vlevo je ve zlatě červený lev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – červeně, zadní zlato – modře.

Királyi Könyvek, 71. kötet,  36, 69, 73-76 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com