Wolf (1875)

Císař František Josef I. povýšil majestátem ze dne 19. října 1875 Eduarda Emila Wolfa (1831-?), ředitele Ústřední kanceláře Evropské dunajské komise v Galaţi a rytíře Řádu železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. srpna 1874, do rytířského stavu, uděluje mu predikát rytíř Wolf (Ritter von Wolf) a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. 2. a 3. v červeném stříbrný vlk s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dva zlaté rohy, každý postrkaný čtyřmi zlatými lipovými lístky, mezi nimi černá kotva, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí vlk ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com