Woinovich von Belobreska

Císař František Josef I. povýšil 15. září 1905 polního podmaršálka Emila Woinoviche (*Petrinja 23. dubna 1851, +Vídeň 13. února 1927) spolu s dětmi Peterem a Aloizií vzešlými z manželství s Luizou Uriel do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát belobreskai (de/von Belobreska) a erb:

V červeném štítě je zlatá krokev provázená třemi stříbrnými půlměsíci rohy vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – červeně, zadní zlato – červeně.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. dubna 1916 povýšil císař Emila Woinoviche von Belobreska do rakouského stavu svobodných pánů a diplomem z 16. června 1916 mu polepšil erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů a změně orientace přílby z profilu na en face, čemuž byl přizpůsoben i klenot – dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – červeně, levé stříbrno – červeně.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 532-534 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com