Woinovich de Vracsevgáj

Císař František Josef I. povýšil 31. května 1893 Györgye Woinoviche, přespočetného kapitána 39. pěšího pluku přiděleného k posádkovému velitelství ve Vídni, spolu se synem Emilem Xavéri Ferenczem Gyulou Timótem Györgyem vzešlým z manželství s Czeczilií Francziskou Fedrigoni de Etschtal, za 33 let služby v armádě s účastí v boji roku 1866 za války s Pruskem a 1878 při okupaci Bosny do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát vracsevgáji (de/von Vracsevgáj) a erb:

V červeném štítě je zlatá krokev provázená třemi stříbrnými půlměsíci rohy vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla dělená zlato – červeně.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 415, 485-488 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com