Wohl de Mucsiny

Císař František Josef I. povýšil 22. února 1903 do uherského šlechtického stavu Adolfa Wohla, radu města Losoncz (dnes Lučenec), a Lajose Wohla, novináře v Berlíně, spolu s jeho synem Lajosem, vzešlým z manželství s baronkou Viktorií Dreifus, udělil jim predikát mucsinyi (de/von Mucsiny) a erb:

Ve stříbrném štítě stojí na zeleném trávníku jeřáb přirozených barev držící v pravém pařátu zlatou kouli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je jeřáb ze štítu stojící na zeleném pahorku.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 152-153, 204-206 oldal. 

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com