Wohl

Listinou danou v Schönbrunnu 1. července 1892 povýšil císař František Josef I. Hermanna Wohla, statkáře v Nógrádské župě a továrníka, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté pšeničné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou LABOR ET HONOS.

Királyi könyvek, 69. kötet, 453-457 oldal.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com