Wodianer z Kapriory

Císař František Josef I. povýšil Morize Wodianera von Kapriora, rytíře řádu Železné koruny III. třídy a řádu Františka Josefa, ředitele Privilegierten österreichischischen Nazionalbank a privilegovaného velkoobchodníka, na základě statut řádu Železné koruny do rytířského stavu. Listinou z 26. listopadu 1858 mu udělil predikát rytíř Wodianer z Kapriory (Ritter Wodianer von Kapriora) a polepšil erb:
 
Stříbrným kosmým břevnem se dvěma uschlými tabákovými listy rozdělený štít. Nahoře v červeném sedí na přirozeném hnízdě stříbrný pelikán krmící vlastní krví tři mláďata, který je převýšen dvěma stříbrnými hvězdami. Dole v modrém pluje po zvlněném moři trojstěžník s dvěma obdélníkovými plachtami na každém stěžni, na prostředním, nejvyšším je vlajka o třech vodorovných pruzích, zeleném, červeném a bílém. Loď je převýšena zpět otočeným stříbrným půlměsícem. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Na pravé s modro-stříbrnými přikrývadly je stříbrný kokrhající kohout s červeným hřebínkem a kápí. Na levé s červeno-stříbrnými přikrývadly jsou otevřená stříbrná orlí křídla s červenými letkami.
 
Císař František Josef I. povýšil Moritze rytíře Wodianera z Kapriory, rytíře řádu Železné koruny II. třídy a řádu Františka Josefa, zástupce guvernéra Privilegierten österreichischischen Nazionalbank, prezidenta burzovní komory a privilegovaného velkoobchodníka, na základě statut řádu Železné koruny do stavu svobodných pánů. Listinou ze 4. července 1863 mu byl udělen predikát svobodný pán Wodianer z Kapriory (Freiherr Wodianer von Kapriora) a polepšen erb:
 
Čtvrcený štít s modrým srdečním štítkem, ve kterém se vidí na zelené půdě stojící stříbrný kohout s červeným hřebínkem, kápí a zobákem. V prvním modrém poli štítu je v hnízdě stříbrný pelikán krmící vlastní krví tři mláďata. Ve druhém stříbrném poli je šikmé červené břevno se dvěma stříbrnými hvězdami. Ve třetím červeném je šikmé stříbrné břevno, ve kterém se vidí dva hnědé tabákové listy. Ve čtvrtém modrém poli pluje po zvlněném moři trojstěžník s dvěma obdélníkovými plachtami a vlajkou o třech vodorovných pruzích, zeleném, bílém a červeném na každém stěžni. Loď je v levém horním rohu převýšena zpět otočeným stříbrným půlměsícem. Na štítě stojí koruna svobodných pánů a na ní jsou tří korunované turnajské přílby. Na prostřední s modro-stříbrnými přikrývadly je kohout ze štítu. Na pravé s modro-stříbrnými přikrývadly a levé s červeno-stříbrnými přikrývadly jsou otevřená stříbrná orlí křídla dělená na pravé koruně stříbrno-modře a modro-stříbně, na levé pak stříbrno-červeně a červeno-stříbrně, mezi kterými se vidí stříbrný patriarší kříž. Štítonoši jsou zlatí, zpět hledící lvi stojící na bronzové arabesce, na níž je zavěšená modrá páska se stříbrným heslem Parta tueri.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com