Wodianer de Vásárhely

Nejvyšším rozhodnutím z 9. září 1897 povýšil František Josef I. Fülöpa Wodianera (*Hódmezővásárhely 1820, +Budapešť 30. ledna 1899), dvorního knihkupce v Budapešti, do uherského šlechtického stavu. Diplom byl vydán ve Vídni 31. srpna 1898 a jako spolupříjemci jsou v něm uvedeni jeho synové Arthur (1860-1891) a Hugo (*1868) a dcery Henrietta, Irma (*1865), Matilda (1866-1942) a Jolán (1868-1945) vzešlé z manželství s Julií Waitzner. Udělen byl predikát vásárhelyi (de/von Vásárhely) a erb:

Pod modrou hlavou s dvěma zlatými hvězdami vyniká z pravého okraje pravice držící hnědou hořící pochodeň, pro níž sahá další pravice vynikající z levého okraje štítu, obě paže jsou oděny v červený rukáv s bílou manžetou. Pochodeň je nad pažemi po každé straně doprovázena dvěma červenými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pařátech otevřenou knihu se zlatou ořízkou.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com