Wodianer de Maglód

Listinou danou v Laxenburgu 23. července 1867 povýšil František Josef I. Bélu Wodianera (*Budapešť 8. února 1830, +tamtéž 7. července 1896), statkáře v pešťské župě a velkoobchodníka, jeho syny Rudolfa a Jánose a dcery Irén a Angeliku vzešlé z manželství s Klárou Kohen do uherského šlechtického stavu, uděluje jim predikát maglódi (de/von Maglód) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v červeném kráčející zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě čytři zlaté pšeničné klasy. Dole v modrém jsou tři zlaté obilné snopy (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž držící v pravici nahý meč, na přílbě se zvednutým zlatým hledím má čtyři pera, červené, zlaté, modré a zlaté. Přes hruď se mu kosmo táhne červeno – bílo – zelená šerpa.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com