Wodianer de Kapriora

Listinou danou ve Vídni 4. července 1844 císař Ferdinand I. povýšil do uherského šlechtického stavu Samuela Wodianera, měšťana a velkoobchodníka v Pešti, spolu se syny Mauritiem Franciskem Josephem a Albertem Florianem a dcerou Carolinou Johannou vzešlými z manželství se Sophií Susannou Bobelle a udělil jim erb:

Ve štítě je stříbrné kosmé břevno se dvěma tabákovými listy. Nahoře je v červeném stříbrný pelikán na hnízdě krmící vlastní krví tři mláďata provázený nahoře dvěma stříbrnými hvězdami. Dole pluje po moři doprava trojstěžník se stříbrnými plachtami a s praporcem dvakrát děleným zeleně, červeně a stříbrně na prostředním stěžni, trojstěžník je v pravém horním rohu provázený stříbrným půlměsícem obráceným hroty doleva. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrný kohout s červenou zbrojí, jazykem, hřebínkem a lalokem.

Další listinou vydanou stejného dne mu potvrdil držbu statku Kapriora v Krassóském komitátu (dnes Căpriora, Rumunsko).

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 26. listopadu 1858 Morize Wodianera von Kapriora, ředitele Privilegované rakouské národní banky (Privilegierte österreichische Nationalbank) a privilegovaného velkoobchodníka, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Wodianer vom Kapriora a polepšil mu erb:

Ve štítě je stříbrné kosmé břevno se dvěma uschlými tabákovými listy. Nahoře je v červeném stříbrný pelikán na hnízdě krmící vlastní krví tři mláďata provázený nahoře dvěma stříbrnými hvězdami. Dole pluje po moři doprava trojstěžník se stříbrnými plachtami a s praporcem dvakrát děleným zeleně, červeně a stříbrně na prostředním stěžni, trojstěžník je v pravém horním rohu provázený stříbrným půlměsícem obráceným hroty doleva. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. stříbrný kohout se zlatou zbrojí a s červeným jazykem, hřebínkem a lalokem, přikrývasdla modro – stříbrná; II. dvě rozevřená stříbrná křídla s červenými letkami, přikrývadla červeno - stříbrná.

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy císař listinou danou ve Vídni 4. července 1863 povýšil Morize rytíře Wodianera von Kapriora, zástupce guvernéra Privilegované rakouské národní banky (Privilegierte österreichische Nationalbank), prezidenta burzovní komory a privilegovaného velkoobchodníka, do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Freiherr Wodianer von Kapriora a polepšil erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je modrý se zeleným trávníkem, na němž je stříbrný kohout s červenou zbrojí, jazykem, lalokem a hřebínkem. 1. v modrém stříbrný pelikán na přirozeném hnízdě krmící vlastní krví tři mláďata. 2. ve stříbře červené šikmé břevno se dvěma stříbrnými hvězdami. 3. v červeném stříbrné břevno se třemi hnědými tabákovými listy. 4. v modrém pluje po moři doprava trojstěžník se stříbrnými plachtami a s třikrát zeleně, stříbrně a červeně dělenými praporci na stěžních provázený v levém horním rohu stříbrným půlměsícem rohy doleva. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé opačně, mezi nimi stříbrný patriarší kříž, přikrývadla modro – stříbrná; II. stříbrný kohout se zlatou zbrojí a s červeným jazykem, hřebínkem a lalokem, přikrývadla modro – stříbrná; III. dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé opačně, mezi nimi stříbrný patriarší kříž, přikrývadla červeno – stříbrná. Štítonoši jsou dva zlatí ohlížející se lvi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá modrá páska se stříbrnou devizou PARTA TUERI.

23. dubna 1874 byl Mórovi (Morizovi) Wodianerovi de Kapriora stav svobodných pánů potvrzen jako uherský baronát.

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy císař povýšil listinou danou v Gödödllő 1. prosince 1886 do uherského stavu svobodných pánů i druhého syna Samuela Wodianera, Alberta, statkáře v Békésském komitátu, a polepšil mu erb:

Ve štítě je stříbrné kosmé břevno se dvěma zelenými tabákovými listy. Nahoře je v červeném stříbrný pelikán na hnízdě krmící vlastní krví tři mláďata provázený nahoře dvěma stříbrnými hvězdami. Dole pluje po moři doprava zlatý trojstěžník se stříbrnými plachtami a s praporci dvakrát dělenými zeleně, červeně a stříbrně na stěžních, trojstěžník je v pravém horním rohu provázený stříbrným půlměsícem obráceným hroty doleva. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrný kohout se zlatými pařáty a s červeným, jazykem, hřebínkem a lalokem. Štítonoši jsou na bronzové arabesce dva zlatí lvi s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 67. kötet, 436-441 oldal; 68. kötet, 442, 723 oldal; 69. kötet, 82-86 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com