Wladyka von Marianov

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. června 1867 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 8. října 1867 do rytířského stavu Johanna Wladyku, penzionovaného prezidenta krajského soudu, udělil mu predikát Ritter Wladyka von Marianov a erb:

V modrém štítě je stříbrná růže v horní polovině obkroužená půlkruhem dvanácti zlatých hvězd. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty I. vynikající přirozená dubová větev se žaludy, přikrývadla modro – stříbrná; II. vynikající přirozená lipová větev, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com