Wittmann

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. prosince 1856 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 14. března 1857 Moritze Wittmanna narozeného 10. července 1800 v Napajedlech na Moravě, dvorního radu při nejvyšším soudním dvoře, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém dva zkřížené liktorské svazky převázané červenými šňůrami. 2. stříbrno – červeně polceno s kotvicovým křížem střídavých tinktur. 3. červeno – stříbrně polceno se třemi růžemi střídavých tinktur (2,1). 4. v modrém přirozený úl, zprava obkroužený včelami, které z něj vylétají. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – stříbrná; II. tři pera, jedno červené mezi dvěma stříbrnými, přikrývadla červeno – stříbrná.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. března 1872 povýšil císař Moritze rytíře von Wittmann do stavu svobodných pánů s predikátem svobodný pán/Freiherr von. Listinou danou ve Vídni 19. dubna 1872 mu polepšil erb:

Na štít přibyl zlatý srdeční štítek s černou, zlatě korunovanou orlicí s červeným jazykem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. pravý klenot rytířského znaku, přikrývadla modro – stříbrná; II. orlice ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; III. levý klenot rytířského znaku, přikrývadla červeno – stříbrná. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá zlatá páska s černou devizou JUSTITIA, INTEGRITATE ET LABORE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com