Witousch

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. prosince 1916 povýšil císař Karel I. Friedricha Witousche narozeného 3. srpna 1868 ve Ştirbei v Rumunsku, příslušného do Brucku an der Leitha, podplukovníka bosensko-hercegovinského pěšího pluku č. 4, za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji za Velké války (bitvy u Kraśniku, Solce a Opatówa, boje v Karpatech a dále u Doliny, Martinowa Stareho, na Glina-Lipě a u Lipicy Dolne) do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 21. března 1917 udělil Friedrichovi von Witousch titul šlechtic/Edler a erb:

Ve zlatém štítě je pod červenou hvězdou černý okřídlený orlí spár svisle držící meč. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je hlava a krk černé orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com