Witoszyński von Dobrawola

Císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. dubna 1917 Josefa Witoszyńského narozeného 25. října 1858 v haličském Lembergu, generálmajora na odpočinku, rytíře Leopoldova řádu a Železné koruny III. tř., obojího s válečnou dekorací, za více jak třicetiletou službu s účastí v boji do šlechtického stavu. Listinou vydanou ve Vídni 12. května 1917 mu udělil predikát von Dobrawola (podle manželky Anieszky Dobrowolské) a erb:

V modrém štítě je zlaté břevno přeložené mečem se zlatým jilcem a záštitou provázeným v každém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje v Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 272.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com