Wiser

Císař František Josef I. povýšil 20. ledna 1867 na základě Řádu Železné koruny III. třídy hejtmana Friedricha Wiesera do rytířského stavu, povolil mu změnu jména na Wiser, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V patě modrého štítu je zvlněná voda, na ní zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jílcem a záštitou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. dvakrát stočený stříbrný delfín, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou MARTE MEO.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com