Winterstein

C. k. ministerstvo vnitra potvrdilo, že císař František Josef I. přenesl nejvyšším rozhodnutím z 10. května 1870 rytířský stav a erb Simona rytíře von Winterstein, který mu byl udělen listinou ze 16. května 1869, na jeho adoptivního syna Friedricha Geiringer-Wintersteina. Listinou z 20. června 1870 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Ve zlatém štítě modré kosmé břevno se třemi zlatými včelami. V horním poli se vidí šikmo položená otevřená kniha s černou vazbou a červenou ořízkou, na jejíž pravé straně je napsáno zlatými majuskulemi Lex. Ve spodním poli je šikmo položená černá kotva s příčným břevnem a dvojitým závěsným kruhem, přes kterou je kosmo přeložena zelená palmová ratolest. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem na pravé jsou dvě zavřená křídla, přední zlaté, zadní modré. Z levé přílby vyrůstá zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zelenou palmovou ratolest. Pod štítem je modrá páska se zlatým heslem Semper paratus.
  
Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 9. listopadu 1893 JUDr. Friedricha rytíře von Geiringer-Winterstein, ministerského radu na c. k. ministerstvu financí a rytíře Leopoldova řádu, do stavu svobodných pánů. Listinou z 20. prosince 1893 mu byl udělen predikát svobodný pán (Freiherr von) a polepšen erb:
 
Ve zlatém štítě modré kosmé břevno se třemi zlatými včelami. V horním poli se vidí šikmo položená otevřená kniha s černou vazbou a červenou ořízkou, na jejíž pravé straně je napsáno zlatými majuskulemi Lex. Ve spodním poli je šikmo položená černá kotva s příčným břevnem a závěsným kruhem, přes kterou je kosmo přeložena zelená palmová ratolest. Na štítě stojí koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem na pravé jsou dvě zavřená křídla, přední zlaté, zadní modré. Z levé přílby vyrůstá zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zelenou palmovou ratolest. Štítonoši jsou dva zlatí gryfové s červenými jazyky stojící na bronzové arabesce, na níž je zavěšena modrá páska se zlatým heslem Semper paratus.
  
C. k. ministerstvo vnitra potvrdilo listinou ze 17. ledna 1896, že císař František Josef I. povolil nejvyšším rozhodnutím ze 25. prosince 1896 sekčnímu šéfovi dr. Friedrichu svobodnému pánu von Geiringer-Winterstein a jeho manželským potomkům odložit příjmení Geiringer a nadále užívat jen adoptovaného jména a psát se jen Freiherr von Winterstein a užívat erb.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com