Winternitz z Veljeneggu

Císař František Josef I. povýšil 24. července 1906 Georga Winternitze narozeného v Deštné v Čechách roku 1852, podplukovníka pěšího pluku č. 40, držitele Vojenského záslužného kříže s válečnou dekorací, který obdržel za zranění při potlačování povstání v jižní Dalmácii 9. září 1882 u Ubolac Veljenli, a dalších vojenských vyznamenání, za více jak třicetiletou službu (od 27. července 1871) s účastí v boji do šlechtického stavu s predikátem Winternitz šlechtic z Veljeneggu (Winternitz Edler von Veljenegg) a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno, vpravo ve zlatě černý rostoucí do středu obrácený lev s červeným jazykem, vlevo v modrém zlatý rostoucí lev s červeným jazykem. Dole je v červeném kosmo položený handžár s hnědým jilcem šikmo překřížený mečem se zlatým jilcem a záštitou, nahoře a dole jsou zbraně doprovázeny jednou stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré se zlatou hvězdou, zadní červené.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 685-686.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com