Winternitz z Bradaburgu

Císař František Josef I. povýšil 15. červnece 1883 Adolfa Winternitze, plukovníka ve výslužbě narozeného roku 1829 v Pernštejně na Moravě, držitele Služebního vyznamenání pro důstojníky I. tř. a válečné medaile, za více jak třicetiletou službu (od 31. července 1848) s účastí v boji (kampaň v roce 1848 v Itálii, 1849 proti Piemontu, 1859 opět v Itálii a 1866 proti Prusům s účastí v bitvě u Jičína a Hradce Králové) do šlechtického stavu, udělil mu predikát z Bradaburgu/von Bradaburg a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole je v modrém skalnatá hora s náhorními loukami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 681-682.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com