Winternitz

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. června 1897 povýšil císař František Josef I. Jakoba Winternitze narozeného 3. března 1843 v Horažďovicích, vládního radu tiskové kanceláře Ministerstva c. a k. domu a zahraničí a rytíře řádu Františka Josefa, do šlechtického stavu. Listinou z 24. srpna 1897 mu udělil čestný titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Stříbrno - červeně dělený štít, v každé polovině hvězda opačných tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená stříbrno - červeně dělená křídla, mezi nimi černá růže se zlatým semeníkem a kalichem.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 683-684.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com