Winter z Wigmaru

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším listem ze 17. srpna 1914 MUDr. Josepha Wintera, štábního lékaře v evidenci zeměbrany, člena spolkového výboru rakouské Společnosti Červeného kříže a rytíře řádu Železné koruny III. třídy, za jeho vynikající a záslužné působení v oblasti veřejného blaha a dobrovolné zdravotní pomoci v době války, do šlechtického stavu. Listinou z 10. září 1914 mu byl udělen predikát šlechtic z Wigmaru (Edler von Wigmar) a erb:
 
Stříbrno-červeně čtvrcený štít, ve kterém se vidí volný řecký kříž střídavých tinktur. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je hlava a tělo bez rukou starce s dlouhými bílými vlasy a vousy, který je oblečen do šedých šatů a na hlavě má šedou, hnědou kožešinou lemovanou čepici. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com