Winter von Alpenwehr

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. července 1903 povýšil císař František Josef I. z obzvláštní milosti do šlechtického stavu Adolfa Wintera narozeného roku 1841 v Českém Krumlově, titulárního plukovníka na odpočinku, který se  roku 1866 jako poručík 11. pěšího pluku účastnil tažení do jižních Tyrol, kde držel přední stráž u Moerny a Pergine a pak se podílel na expedici proti Rocca d’Anfo, rekognoskace nepřátelského území u Visia a Tremosine a jako velitel poloviční roty obsadil na dvanáct dní během bojů ve Valle di Ledro průsmyk Monte Oro, ale nezúčastnil se boje s nepřítelem a roku 1901 byl po 39 letech 4 měsících a 15 dnech penzionován. Listinou danou ve Vídni 31. srpna 1903 mu císař udělil titul Edler, predikát von Alpenwehr a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí červený lev držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole v modrém je přirozené pohoří s průsmykem lemovaným po každé straně bílou horou, nad každou horou je stříbrná hvězda, nad průsmykem je stříbrná růže. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž s modrým, stříbrným, zlatým a červeným perem na přílbě držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com