Winter (1875)

Johann Winter se narodil roku 1810 v Essegu ve Slavonii (dnes Osijek, Chorvatsko). Do armády vstoupil 26. října 1827 jako plukovní kadet 10. pěšího pluku. 1. června 1830 se stává desátníkem, 16. května 1831 c. k. kadetem, 16. září 1832 fendrychem, 1. června 1837 dosahuje hodnosti podporučíka, 16. února 1844, nadporučíka a 1. listopadu 1848 místokapitána 20. září 1849 se stává hejtmanem. 1. srpna 1850 přechází jako rytmistr ke 4. pluku četnictva, 17. března 1855 je převelen k 19. četnickému pluku, u nějž se 2. prosince 1855 stává majorem. K 1. říjnu 1860 je penzionován v hodnosti titulárního podplukovníka. Během své kariéry se účastnil obléhání Vídně roku 1848 a bitvy se vzbouřenými Maďary u Schwechatu 30. října 1848. Za více jak třicet let služby v ozbrojených silách s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 15. prosince 1875 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře je v černém rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou provázený v pravém horním rohu zlatou hvězdou. Dole je v modrém stříbrná lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com