Winter (1869)

Císař František Josef I. povýšil [nejvyšším rozhodnutím z 28. dubna 1869 císařského radu Vincenze Wintera, ředitele C. k. státni hlavní pokladny a předsedu Univerzálního komorního výplatního úřadu, do šlechtického stavu. Diplomem z 5. října 1869 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

V modrém štítě stříbrné břevno provázené třemi raženými stříbrnými mincemi s obrazem tváře obrácené doleva (2:1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí muž se šedým vousem v modrém šatě s límcem a manžetami z hnědé kožešiny a s modrou, hnědou kožešinou lemovanou čepicí, který drží v pravici hořící větev.

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com