Wiesner

Císař František Josef I. povyýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. října 1909 Julia Wiesnera narozeného roku 1838 v Čechyni na Moravě, doktora filosofie, čestného doktora technických věd, medicíny a práv, dvorního radu, řádného veřejného profesora vídeňské univerzity, doživotního člena panské sněmovny Říšské rady, skutečného člena c. k. akademie věd ve Vídni, člena-korespondenta akademií věd v Berlíně, Paříži, Římě, Mnichově, Turíně a Kodani, rytíře Leopoldova řádu, při příležitosti jeho odchodu na odpočinek do rytířského stavu. Listinou z 28. října 1909 mu udělil predikát Ritter von a erb:

V černém štítě je stříbrné šikmé břevno se dvěma červenými hvězdami za sebou. Nahoře je šikmo položení zlatá vavřínová ratolest o třech listech ozařovaná paprsky slunce v pravém horním rohu. Dole je rozevřená kniha se zlatou ořízkou šikmo přeložená zlatým žitným klasem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. sova přirozených barev, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v tlapách černé kolo o osmi zubech a čtyřech špicích, přikrývadla červeno - stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com