Wieser von Mährenheim

Listinou datovanou ve Vídni 31. května 1860 povýšil císař František Josef I. Josepha Wiesera narozeného roku 1813 v Brně, sekretáře moravské stavovské obce, do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Mährenheim a erb:

Zlatým rovným klínem s modrou osmihrotou hvězdou černo – červeně rozdělený štít. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zlatá křídla, pravé s černými a levé s červenými letkami, mezi nimi hvězda ze štítu.

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. září 1874 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 11. září 1877 Josepha Wiesera, šlechtice von Mährenheim do rytířského stavu, upravil mu predikát na Ritter Wieser von Mährenheim a polepšil mu erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby, pravá s černo – zlatými, levá s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem na obou jsou tři pera, černé – zlaté a červené.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com