Wiener z Welten

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného kabinetním listem ze dne 11. dubna 1867 povýšil císař František Josef I. dne 30. června 1867 Eduarda Wienera narozeného roku 1822 v Praze (+1886), rytíře královského portugalského řádu Naší milé Paní z Villa Vicosy, velkoobchodníka ve Vídni, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Wiener von Welten a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě červená, do středu obrácená orlice s červeným jazykem. 2. v modrém čtyři zlaté hvězdy (1:2:1). 3. v modrém  zlatá kotva třikrát ovinutá dvěma proti sobě obrácenými zlatými hady. 4. ve zlatě červený lev s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. kotva s hady ze štítu, přikrývadla čeveno – zlatá; II. dvě složená křídla, přední zlaté s modrým šikmým břevnem se čtyřmi zlatými hvězdami, zadní modré, přikrývadla modro - zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou IN TREUE UND BEHARRLICHKEIT.

Jeho syna Rudolfa narozeného roku 1864 ve Vídni (+1938), rytmistra v evidenci zeměbrany, držitele Vojenského záslužného kříže III. třídy s válečnou dekorací a meči, stříbrné Vojenské záslužné medaile na stuze Vojenského záslužného kříže s meči a stříbrnou přezkou a bronzové Vojenské záslužné medaile na stuze Vojenského záslužného kříže s meči, povýšil císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím z 22. října 1918 do stavu svobodných pánů. Listinou vydanou 9. listopadu 1918 mu udělil predikát Freiherr Wiener von Welten a polepšil mu erb korunou svobodných pánů. Jinak zůstal znak nezměněn.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com