Wiener (1917)

Moritz Wiener se narodil 24. ledna 1856 v Kolíně. 1. října 1876 vstoupil do armády jako podkanonýr polního dělostřeleckého pluku č. 4, v jehož řadách dosáhl 6. května 1881 hodnosti ohněstrůjce. Od 18. srpna 1881 sloužil u různých praporů pevnostního dělostřelectva, nejprve jako kadet-ohněstrůjce, od  1. května 1884 jako poručík. V hodnosti hejtmana, kterou získal 1. května 1897, byl od 1. dubna 1905 poslán na dovolenou s čekacím platem, během níž byl přidělen k 7. odboru ministerstva války. Do aktivní služby se vrátil k 1. listopadu 1911 v hodnosti majora, na podplukovníka byl povýšen 1. května 1915. Nejvyšším rozhodnutím z 11. prosince 1916 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou z 10. března 1917 mu byl udělen titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč. Dole je v červeném stříbrná špice s vybuchujícím granátem provázená vpravo stříbrnou hvězdou a vlevo stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato - černě, levé stříbrno - červeně.

Moritz Wiener se oženil až téměř v padesáti letech s s vdovou Florou Löwy rozenou Nossal, která měla z prvního manželství s obchodníkem a majitelem dolů Gottfriedem Löwym dceru Melittu narozenou roku 1888 a syna Kurta Waltera narozeného roku 1895. Roku 1908 došlo ke změně příjmení obou dětí na Wiener a 28. srpna 1917 je Moritz šlechtic von Wiener adoptoval. K přenesení šlechtického titulu však byl nezbytný souhlas panovníka. Wiener o něj požádal 28. září 1918, ke kladnému vyřízení však došlo až 7. listopadu 1918 a listina nebyla až do konce císařství vydána.

 

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com