Wiener (1876)

Císař František Josef I. povýšil 22. dubna 1876 Wilhelma Wienera, obecního radu říšského hlavního a rezidenčního města Vídně, rytíře neapolského řádu Františka I., držitele osmanského řádu Medžidie III. třídy, na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného vlastnoručním listem dne 27. října 1873 za zásluhy, které prokázal na Světové výstavě ve Vídni roku 1873, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. v červeném je na zeleném trávníku stříbrná kvádrová zeď s cimbuřím o úpěti stínkách prolomená bránou, zpoza níž vynikají tři stříbrné kvádrované věže s cimbuřím o třech stínkách, obě krajná jsou užší a nižší než prostřední a jsou proraženy oknem. 2. v modrém dva zkřížené psací brky. 3. v modrém zlatá hvězda. 4. v červeném stříbrný kříž. Na štítě spočívají dvě koruinované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená modrá křídla, na předním je zlatá hvězda, přikrývadla červeno – stříbrná; II. obrněná paže držící v nahé ruce zlatý psací brk, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou QUOD VERUM CENSEO.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com