Widmayer

Listinou danou ve Vídni 27. listopadu 1825 povýšil na základě řádu Marie Terezie rakouský císař František I. Aloise Franze Widmayera (*1764, +18. září 1831), generálmajora na penzi (od 24. května 1824 spolu s povýšením na generálmajora), do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Freiherr von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém tři zelené hory, z nichž prostřední je vyšší, v hlavě pole jsou vedle sebe tři zlaté hvězdy. 2. a 3. v červeném je pevnostní věž s cimbuřím o třech stínkách, se zavřenou bránou a se stříbrnou vlajkou na ochozu. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. obrněná paže s mečem, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatá kometa paprsky dolů, přikrývadla modro – zlatá, červeno – stříbrná; III. věž ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com