Weyr

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. května 1911 císař František Josef I. povýšil do rytířského stavu Rudolfa Weyra narozeného roku 1847 ve Vídni, sochaře, mimořádného profesora na Technické vysoké škole ve Vídni, čestného člena Akademie výtvarných umění, přednostu a čestného člena Společenstva výtvarných umělců ve Vídni a člena Akademie výtvarných umění v Berlíně. Listinou danou ve Vídni 31. července 1911 mu udělil predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě stojí na stříbrné mramorové skále o třech vrcholech zlatá postava „okřídlené lví panny“ jejíž hlavu obklopují sluneční paprsky. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré se zlatou hvězdou, zadní zlato – černě děleno; II. dvě složená křídla, přední modré se třemi zlatými štítky (2,1), zadní stříbrno – červeně děleno. Pod štítem se vine zlatá páska s modrou devizou IMMER ZUR SONNE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com