Wessely von Karnegg

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. prosince 1898 císař František Josef I. povýšil u příležitosti odchodu na trvalý odpočinek do šlechtického stavu Friedricha Wesselého, narozeného roku 1833 ve Fryšavě na Moravě, dvorního radu při nejvyšším soudním a kasačním dvoře. Listinou danou ve Vídni 4. února 1899 mu udělil titul Edler, predikát von Karnegg a erb:

V červeném štítě je zlatá špice se svisle postaveným mečem přeloženým miskovými váhami v rovnováze, obojí černé. Špice je vpravo provázena dvěma zlatými hvězdami pod sebou, přičemž horní je větší, vlevo stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední červené se zlatou špicí, zadní zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com