Wessely von Ballinghof

Rudolf Wessely se narodil 6. prosince 1860 v Černé v Pošumaví, ale domovsky příslušný byl do Prahy. Do armády byl odveden 6. prosince 1877 k pionýrskému pluku jako podpionýr, ale celou dobu svého umístění u pionýrského pluku strávil v kadetní škole v Hainburgu. 30. dubna 1878 se stává titulárním svobodníkem, 30. června 1879 titulárním desátníkem, 19. srpna 1880 titulárním četařem a 1. března 1881 titulárním šikovatelem. Jako kadet titulární šikovatel je 18. srpna 1881 přeložen k pěšímu pluku č. 75, kadetem desátníkem titulárním šikovatelem se stává 16. prosince 1881 a kadetem zástupcem důstojníka 1. února 1882. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1884, na nadporučíka je povýšen 1. ledna 1889 a na hejtmana 2. třídy 1. listopadu 1895. Spolu s přeložením k pěšímu pluku č. 15 je 1. května 1898 povýšen na hejtmana 1. třídy, v kteréžto hodnosti přechází 1. května 1903 k pěšímu pluku č. 28. 17. července 1904 je umístěn jako strážný a rytmistr 1. třídy u 1. harcířské brigády. Jako kadet se podílel na okupaci Bosny a Hercegoviny a účastnil se bojů u Damničiči, Budanje, pak 10. února východně od Foči, 18. února jižně od Foči u Kruščiće a 21. února opět u Budanje. Za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. 4. února 1908 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Ballinghof a erb:

V černém štítě je svisle postavený meč se zlatým jilcem a záštitou ovinutý zelenou mladou rýží a provázený v pravém horním rohu zlatou růží, v levém horním rohu zlatou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com