Wessely (1887)

Adolf Wessely se narodil roku 1828 ve Valašském Meziříčí. 20. srpna 1854 narukoval k pěšímu pluku č. 34 jako plukovní kadet, 21. listopadu 1854 se stává kadetem desátníkem. Hodnosti poručíka 2. třídy dosahuje 20. dubna 1855, 21. dubna 1859 je povýšen na poručíka 1. třídy a 16. června 1859 na nadporučíka. V této hodnosti je 1. února 1860 převelen k pěšímu pluku č. 66, v jehož řadách povyšuje 25. června 1866 na hejtmana druhé třídy a 1. listopadu 1870 na hejtmana 1. třídy. K 1. prosinci 1874 přechází k pěšímu pluku č. 72, 1. listopadu 1878 je povýšen na majora. 1. května 1885 je přeložen k pěšímu pluku č. 34 a povýšen na podplukovníka. Během své kariéry prodělal celkem tři vojenská tažení. Roku 1859 bojoval v Itálii u Coma, Castelnedola a Solferina a podílel se na dobytí Varese. Roku 1866 se účastnil bitvy u Custozzy, pak na obsazení předmostí u Stadlau a obrany jižních Tyrol. Roku 1878 byl při okupaci jižní Dalmácie. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 4. června 1887 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von a erb:

Ve čtvrceném štítě je červené šikmé břevno se stříbrnou růží se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. 1. v modrém vytvořené zlaté slunce. 2. a 3. zlato. 4. v modrém stojí na hnědé skále stříbrná kvádrová zeď s cimbuřím prolomená černou bránou provázenou dvěma střílnami, zpoza zdi vynikají dvě cimbuřové vížky, každá s červenou špičatou střechou a dvěma černými okny. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com