Wesselý (1879)

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. června 1879 povýšil 2. září 1879 císař František Josef I. Carla Wesselého narozeného roku 1808 v Praze, dvorního radu a finančního ředitele pro Slezsko, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černý orel s červenými jazyky. Dole v červeném jsou tři zlatá vlnitá břevna. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí orel ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II, dvě složená červená křídla s břevny ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou: ASSIDUITAS VINCIT.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com