Weselsky von Saveström

Anton Weselsky se narodil rolu 1819 v Rožmberku. 11. března 1847 vstupuje do 4. husarského pluku jako vrchní lékař. V této hodnosti pak působí od 1. listopadu 1847 u 25. pěšího pluku, od 1. května 1849 u 37. pěšího pluku, od 11. července 1849 v hlavním polním špitálu v Brucku nad Litavou, od 1. února 1850 u 11. hraničního pluku a od 1. května 1851 u posádkového špitálu v Záhřebu. K. 1. listopadu 1855 je jako plukovní lékař II. třídy převelen k 31. pěšímu pluku, 1. března 1857 se dostává k zemskému velitelství v Záhřebu, kde je 1. července 1859 povýšen na plukovního lékaře I. třídy. 1. května 1871 přechází jako štábní lékař k posádkovému špitálu č. 23 v Záhřebu, jehož vedoucím se stává 3. června 1874. Na vrchního štábního lékaře II. třídy je povýšen 1. května 1876, na vrchního štábního lékaře 13. září 1878. 13. října 1878 přechází ke generálnímu velitelství v Záhřebu, kde slouží až do konce září 1880, kdy je penzionován. Během své kariéry se zúčastnil tažení v letech 1848 a 1849. Za zásluhy při okupaci Bosny a Hercegoviny jej císař František Josef I. vyznamenal Řádem Železné koruny III. třídy, který mu udělil nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. dubna 1879. Na základě tohoto řádu jej pak císař 21. září 1883 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Weselský von Saveström a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém zlatý, do středu obrácený lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatou žerď se stříbrným praporkem s červeným křížem. 2. a 3. rozděleno přirozenou řekou, nahoře je ve stříbře červená růže, dole stříbrno – červeně šachováno. 4. v modrém je zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatou žerď s černo – zlatě děleným praporkem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. obrněná paže se zlatými okraji plátů držící v nahé pěsti zlatou žerď s praporkem sestávajícím se ze tří pruhů, stříbrného, černého a zlatého, ve stříbrném pruhu je červený křížek, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, zadní stříbrné, přední červené se stříbrným kůlem, na němž je zvrácený meč se zlatým jilcem a záštitou ovinutý přirozeným hadem, přikrývadla červeno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com