Wertheimer z Wertheimsteinu

19. prosince 1791 povýšil císař Leopold II. Josepha Samuela (Eduarda) Wertheimera (+ 19. ledna 1811) do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Wertheimstein a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném stříbrná krokev provázená třemi stříbrnými drahokamy vybroušenými do tvaru routy. 2. v modrém dvě zkřížená, stříbrně okovaná křídla vrat. 3. v modrém do středu obrácený zlatý jelen dvanácterák. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro - zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí jelen ze štítu.

Stejného erbu, titulu a predikátu se dostalo i dvěma jeho bratrům. 13. dubna 1792 povýšil uherský a český král František I. do šlechtického stavu Hermanna (Hirschla) Wertheimera (1752 – 30. března 1812) a 14. října 1796 už jako římský císař František II. Lazara Wertheimera (1740 – 21. července 1818).

Joseph Samuel měl syna Karla Simona (1775 – 1812), jehož syna Leopolda Wertheimera šlechtice von Wertheimstein (1802 – 1883), královského bavorského konzula, rytíře císařského ruského řádu Sv. Stanislava, kurhessenského řádu Lva a královského pruského řádu Červené orlice III. třídy, císař František Josef I. na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného kabinetním listem ze dne 9. června 1862 povýšil 12. srpna 1862 do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Wertheimer von Wertheimstein a polepšil erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném stříbrná krokev provázená třemi stříbrnými  fasetovanými routami. 2. v modrém dvě zkřížená, dřevěná křídla vrat se zaoblenou vrchní částí okované železem dokola, dvěma pásy napříč a mezi nimi křížem a s železnými závěsy. 3. v modrém do středu obrácený zlatý jelen dvanácterák. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí stříbrný kůň, přikrývadla červeno – stříbrná; II. rostoucí jelen ze štítu, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou ESSE QUAM VIDERI.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com