Wersin

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. června 1874 císař František Josef I. povýšil Karla Wersina narozeného roku 1803 ve Falknově (po 1948 Sokolov), císařského radu a emeritního profesora německé polytechniky v Praze, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 29. září 1874 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Ve štítě je černo – zlatě šikmo dělené šikmé břevno provázené nahoře černým ozubeným kolem ve zlatě, dole stříbrným ozubeným kolem v červeném. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý šikmo dělený černo – zlatě, levý kosmo dělený stříbrno – červeně, mezi nimi sova přirozených barev.

Karl šlechtic von Wersin zemřel 23. března 1880. S manželkou Franziskou (*1805, +10. prosince 1881) měl nejprve čtyři dcery, Marii (*3. března 1839), Antonii (*23. července 1841), Magdalenu (*27 července 1843) a Franzisku (*29. listopadu 1844), a až poté syna Friedricha (*24. června 1846). V konskripčním archu pražského měšťana je jako jeho syn ještě uveden Karl, narozený roku 1820.

 

Michal FiALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com