Werner (1806)

Za 43 let služby v armádě s účastí ne všech taženích povýšil 26. července 1806 císař František II. do šlechtického stavu majora Josepha Wernera, udělil mu predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo ve stříbře jsou tři červené hvězdy. Vlevo v červeném je obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com