Werndl von Lehenstein

Císař Ferdinand II. povýšil listinou danou ve Vídni 21. prosince 1630 Georga Erharda Werndla do šlechtického stavu dědičných zemí, udělil mu predikát von Lehenstain a polepšil mu zděděný erb:

V černém štítě je stříbrný mlýnský kámen s ložiskem. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – červenými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední stříbrné se dvěma šikmými břevny, horním černým, spodním červeným, zadní černé. Polepšení spočívalo v záměně kolčí přílby korunovanou turnajskou přílbou.

Císař Josef I. povýšil 6. srpna 1787 Ernsta Werndla von Lehenstein, majitele statku Ottengrün na Chebsku (dnes zaniklý), do rytířského stavu a udělil mu rytířský erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v černém stříbrný mlýnský kámen s ložiskem. 2. a 3. v červeném stříbrné vlnité břevno se třemi železnými, uvnitř červeně vyloženými kloboučky. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední stříbrné se dvěma kosmými břevny, horním černým, spodním červeným, zadní černé, přikrývadla černo – stříbrná; II. dvě rozevřená černá křídla, přikrývadla červeno – stříbrná.

14. srpna 1787 Ernst Werndl von Lehenstein získal český inkolát v rytířském stavu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com